13 de enero de 2007

Mariella Devia en Ancona. 2007

http://rapidshare.com/files/11511973/MARIELLA_DEVIA_Concerto_-Rosetta_Cucchi-Ancona_07.mp3

Gioachino Rossini
La promessaLa partenzaLa pastorella delle Alpi (dalle Soirées musicales)La fioraia fiorentina (da Péchés de Vieillesse)"Occhi miei piangeste assai” (da Adelaide di Borgogna)
Vincenzo Bellini Il fervido desiderio (dalle Tre ariette n. 1)Malinconia, ninfa gentileAlmen se non poss’io (dalle Sei ariette da camera n. 4)Per pietà bell’idol mio (dalle Sei ariette da camera n. 5)Ma rendi pur contento (dalle Sei ariette da camera n. 6)“Oh quante volte, oh quante!” (da I Capuleti e i Montecchi)
Gaetano Donizetti
Eterno Amore e FéLa zingara“Al dolce guidami castel natio” (da Anna Bolena)
Giuseppe VerdiDeh, pietosa, oh Addolorata (dalle Sei romanze n. 6)L’abandonnée“Non so le tetre immagini” (da Il Corsaro)“Non fu sogno! In fondo all’alma” (da I Lombardi alla prima Crociata)
ENCORE:Giuseppe Verdi"Addio del passato" (da La Traviata)Giacomo Puccini"Quando m'en vo'" (da La Bohème)
Soprano, Mariella DeviaPianoforte, Rosetta Cucchi
Teatro delle Muse, 6th January 2007

7 comentarios:

@lm@viv@ dijo...

From roberall (Italy)

Cerebro de mosquito dijo...

Gracias por el MP3.
Tal vez te resulte útil mediamax para seguir compartiendo ficheros. Tiene la ventaja de no hacerte esperar para descargas gratuitas.

Anónimo dijo...

I needed some info and was searching on Bing UK for it. I visited each of the top three pages that came up but didn’t get any relevant result... I then luckily found your diamond message board in the dirt and thought to check it out. This is what I was looking for

Cheers people at escuchaopera.blogspot.com and keep the good effort up.

[color=#78b749][URL=http://www.iron-science.co.uk/]bodybuilding[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]bodybuilding supplements[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]Sports Supplements[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]Sports Nutrition[/URL] [/color]

Anónimo dijo...

Hi Everyone, i would just like to make an introduce myself to all the people at escuchaopera.blogspot.com

That is what we call a delightful forum, I barely think about reading out an entire list of threads but this forum easily earned my interest and believe me, That?s unusual.

I was on the prowl some info and was searching on Google for it. I visited each of the top 7 pages that came up but didn?t get any relevant result... I then luckily found your diamond forum in the dirt and thought to check it out. This is exactly what I wanted! - what a wonderful find!

Thanks geezas at escuchaopera.blogspot.com and keep your dandy effort up!!!!!

[color=#78b749][URL=http://www.sporting-supplements.co.uk/]Bodybuilding[/URL] [URL=http://www.sporting-supplements.co.uk/Creatine]Creatine[/URL] [URL=http://www.sporting-supplements.co.uk/Maximuscle]Maximuscle[/URL] [URL=http://www.sporting-supplements.co.uk/]Whey Protein Powder[/URL] [URL=http://www.sporting-supplements.co.uk/]Supplements[/URL] [/color]

Anónimo dijo...

Lek obudzi [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie asymilowania podstawy tluszczowych za poœrednictwem ludzki istota ¿ywa. To absolutnie nieznany œrodek gwoli sikorek, jakie chc¹ odchudziæ siê tudzie¿ przejœæ na starszy rang¹ pr¹d posi³ków. Œrodek ów pob³a¿a zwiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Lek tamten pobierzesz w aptece internetowej. Inwitujemy do dynamicznej online taniej apteki internetowej po medykamenty tudzie¿ po informacje o ekstraktach. Wydaliny wiêc alli Polecamy t¹¿ krain¹ cenê farmaceutyków a istotnie w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu jednostkowych natomiast renomowanych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tej chwili trójka typy prepratów. Nasza apteka o jakiej piszemy dzia³a w modus bezusterkowy zaœ przesy³a [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] wyci¹gi w cugu ledwo jakiegoœ dnia od momentu momentu obrobienia twojego zamówienia. Dopiero co z tego wykonuje przednie [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na chudy brzuszekJest mnogoœæ apendyksów diety na wyszczuplenie. Do donios³ych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie przetestowanym oraz oraz udowodnionym przedsiêwziêciem byæ mo¿e pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta wszelako i æwiczenie fizyczne w szerokim szczeblu postanawiaj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, gdy krwawienie zaprzestaje, zaœ jajniki nieodwo³alnie ustaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê funkcjonalne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy wprawdzie nie oznacza gwoli buzi pieknej tragedii zaœ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anónimo dijo...

As a French fashion house founded in 1854, LV has improved greatly and acquired countless lovers across the world. Recent years, there established many online Louis Vuitton Sale, aiming at making people¡¯s shopping more convenient. You don¡¯t need to go out of your house and wander about to find the LV Bags you like. Additionally, special discounts of the goods such as Louis Vuitton Purses are offered everyday. Hurry up!
................................................................................
[url=http://www.ilouisvuittonoutlet.com]Louis Vuitton Outlet[/url] [url=http://www.ilouisvuittonoutlet.com]Louis Vuitton Outlet Online[/url]

Anónimo dijo...

Its my at the start in good time always to fill someone in on on this forum,neutral wannat pushy some friends here.if its not allowed to advise on this food,please delete this thread.Nice to fit you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]